Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Kullanım Şartları

http://odeme.expanscience.com.tr/ web sitesine hoş geldiniz. 

Bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını düzenleyen işbu Hizmet Sözleşmesini, sitemize üye olarak veya hizmetlerimizden yararlanma aşamasında, bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan eden kutucuğu işaretleyerek kabul etmiş oluyorsunuz. 

http://odeme.expanscience.com.tr/ web sitesinde bulunan hizmetlerde kullanım özellik ve şartlarında önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik 
yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

http://odeme.expanscience.com.tr/ web sitesinde sağlanan hizmetler için EXPANSCIENCE firmasıyla Bayilik sözleşmesi imzalamanız ve bilgi formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız gerekmektedir. 

Bilgilerinizde değişiklik olduğu zaman, sayfadan bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz veya EXPANSCIENCE yetkilisine (eaktas@expanscience.com – Esma Aktaş) yazılı olarak iletebilirsiniz. Eksik, hatalı veya güncellenmemiş bilgilerden dolayı tarafınızla iletişime geçilememesi ve/veya verilen hizmetlerde her hangi bir aksaklık yaşanması halinde, EXPANSCIENCE sorumlu tutulamaz.

Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına faydalanıyorsanız, bu durumda, işbu Hizmet Sözleşmesindeki kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz addedilir. 

Tarafımızca size sağlanan şifrenin ilk siteye girişinizde değiştirilmesi gerekmektedir. Oluşturacağınız yeni şifreniz yalnızca sizin kullanımınız içindir, şifrenizi herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmamanızı önemle hatırlatırız. Hesabınız üzerinden yapılan işlemlerin sorumluluğu, aksi bir durumun varlığı ispat edilmediği sürece tamamıyla tarafınıza aittir.  

Şifrenizin veya hesabınızın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, durumu derhal EXPANSCIENCE (eaktas@expanscience.com – Esma Aktaş) yetkilisine yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektesiniz.  

http://odeme.expanscience.com.tr/ ile ilgili olarak, bilginiz dâhilinde olsun veya olmasın hesabınızın veya şifrenizin üçüncü şahıslar tarafından kullanımı nedeniyle oluşacak zararınızdan EXPANSCIENCE, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, sorumlu olmayacaktır. Tarafınızdan kaynaklı bir ihmal veya kusur nedeniyle, hesabınızın veya şifrenizin Üçüncü bir kişi tarafından kullanımından http://odeme.expanscience.com.tr/ veya başka bir kişi veya kuruluş zarar gördüğü takdirde, bu zararın tazmininden siz de zarara sebep olanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilirsiniz. Her durumda ve hangi sebep ile olursa olsun, hesap sahibinin açık yazılı izni olmaksızın başkasına ait bir hesap kullanılamaz. 

BEYANLAR

EXPANSCIENCE ile aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça düzenlenmediği sürece,  bu web sitesinde öngörülen hizmetler sunulanlardan ibaret olup, EXPANSCIENCE bu hizmetler dışında herhangi bir hizmet vermeyi veya bu hizmetlerle ilgili olarak süreklilik, kolaylık, erişim garantisi vb. başkaca herhangi bir hususu taahhüt etmemektedir.  

http://odeme.expanscience.com.tr/ ile ilgili olarak,  tarafınız veya başkaca bir üçüncü şahsın bu web sitesine erişimden ve/veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesine erişimden ve/veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı sebebiyle uğranılmış dolaylı veya dolaysız bir zarardan, gelir, kar  veya veri kaybından yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla EXPANSCIENCE sorumlu değildir. 

WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İÇERİK

Bu web sitesinde üçüncü kişiler tarafından sağlanmış içerik veya yazılımlar bulunmaktadır. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait içerik ve yazılımlar için de yukarıda yer alan “BEYANLAR”  maddesi hükümleri geçerlidir.